• Anasayfa
  • |
  • JURNAL VE HAREKET KAYIT JURNALI

JURNAL VE HAREKET KAYIT JURNALI

İlgi yazı ile, 16.07.2003 tarih ve 25170 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2003/5868 Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Karar kapsamında; deniz araçlarına ÖTV’siz yakıt verilebilmesi, verilen yakıtın takibinin ve kontrolünün yapılabilmesini teminen yakıt alım defteri düzenlenerek jurnal ve hareket kayıt jurnali doldurulduğu, Bu uygulamalar kapsamında jurnal ve hareket kayıt jurnali ile ilgili yaşanılan sorunlardan zayi veya usulüne uygun doldurulmama gibi durumlarda ne yapılması gerektiği hususlarında Maliye Bakanlığı’nın görüşlerinin talep edildiği, Maliye Bakanlığı’nın bir örneği ekte sunulan 10.10.2006 tarih ve 78333 sayılı yazısında, “jurnal defteri veya gemi hareket kayıt jurnalinin tutulmaması, eksik tutulması veya bunların kaybolması halinde, jurnal defterini ve gemi hareket kayıt jurnalini tutmayan veya bunları kaybeden gemilere ait yakıt alım defterlerinin bloke edilmesi ve deniz yakıtı kullanıcısına ait bilgilerin incelenmek üzere ilgili vergi dairesi müdürlüklerine bildirilmesi, ayrıca ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından incelemeye sevk edilen gemilere ait yakıt alım defterlerine konan blokenin kaldırılıp kaldırılmayacağı veya bu gemilere yeni yakıt alım defteri düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunun yapılacak inceleme sonucuna göre belirleneceği” hususlarının ifade edildiği, Bu itibarla bundan sonra bahsi geçen konulara ilişkin uygulamanın Maliye Bakanlığı’nın yazısı doğrultusunda yürütülmesi hususunda gereği istenmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Maliye Bakanlığı’nın Yazı Örneği (1 Sayfa) DAĞITIM : BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (Web Sitesinde) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Koster Armatörleri Derneği - DTO Antalya Şubesi - DTO İzmir Şubesi - DTO Batı Karadeniz Şubesi - DTO İskenderun Şubesi - DTO Trabzon, Samsun, Çanakkale, Bandırma Temsilcilikleri