KAÇAK GÖÇMENLER HK.

1- İlgi yazı ile, - Dışişleri Bakanlığı’nın 26.10.2007 tarih ve 45871 /İtalya sayılı yazılarına atfen, İtalya Ulaştırma Bakanlığı Rocella Jonica Bölgesi denizcilik makamlarınca, 30 mt boyundaki MUZAFFER KARDEŞLER II adlı balıkçı motorunun 29.09.2007 tarihinde İtalya’ya 16’sı Türk 109 adet kaçak göçmen getirmesi nedeniyle sözkonusu motora el konulduğunun, gerekli soruşturma ve araştırmanın yapılabilmesi ve mahkeme kararının alınabilmesi için geminin gerçek donatanına ve konuya ilişkin olabilecek ilave bilgilerin istenildiği, - İtalyan yetkililerin benzer durumda olan gemiler hakkında yargı hakiminin geminin imha edilmesine karar verildiğini vurgulayarak, gemi sahiplerinin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmelerinin önem arz ettiği ve Odamıza kayıtlı donatanların konuyla ilgili olarak bilgilendirilmeleri hususu, bildirilmektedir. Bilgileriniz arz ve rica olunur. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - 7147 No.lu Meslek Kom.Başk - S.S. Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S.S Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Koster Armatörleri Derneği