KADIKÖY DENIZ DEŞARJI

İLGİ: a) Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin 11.07.2003 tarih ve 186/079 sirküler sayılı yazısı b) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 09.07.2003 tarih ve 1662 sayılı yazısı c) Lidya yapı-Ortak Girişiminin 07.07.2003 tarih ve 30.DYZ.1799 sayılı yazısı Sayın Üyemiz, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nden alınan ilgi (a) yazı ile; İlgi (b) yazıda, “Kadıköy Atıksu Önarıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı İnşaatı” projesi kapsamında yapılan çalışmaların 12.07.2003 tarihine kadar devam etmesinin uygun görüldüğünün belirtildiği, Lidya Yapı_BPR Ortak Girişimi’nin ilgi (c) yazısında ise, sözkonusu çalışmaların İstanbul Boğazı Güney Girişi Bölgesine isabet eden 40º 59´ 48´´ N – 029º 00´ 12´´ E koordinatları ile 41º 00´ 02´´ N - 028º 59´ 39´´ E koordinatlarını birleştiren hat üzerinde boru üstü kanal dolgusu yapılması imalatları ile devam edeceği bildirilerek çalışma izninin 30.10.2003 tarihine kadar uzatılması talep edildiği, belirtilmektedir. Yukarıda koordinatları verilen hat üzerindeki çalışmalara 30.10.2003 tarihine kadar devam edilmesi Liman Başkanlığınca uygun görülmüş olup; konuyla ilgili olarak Can, Mal, Çevre ve Seyir Güvenliğinin temini bakımından anılan bölgede gemilerin dikkatli seyir yapmaları ve İstanbul Deniz Trafik Kontrol Merkez ve İstasyonlarının ikaz ve uyarılarına uymaları için tüm gemi kaptanlarının uyarılması hususunda gereğini rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter