• Anasayfa
  • |
  • KAMBIYO MEVZUATI DEĞIŞIKLIĞI VE EXIM BANK HK.

KAMBIYO MEVZUATI DEĞIŞIKLIĞI VE EXIM BANK HK.

Kambiyo Mevzuatı Değişikliği ve EXIM Bank Hk. İlgi (a): T.O.B.B.’nin 13.09.2004 tarih ve 053 sayılı yazısı. (b): T.O.B.B.’nin 14.09.2004 tarih ve 0511 sayılı yazısı. İlgi (a) ile alınan yazıda, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar ile ihracat bedellerinin 180 gün içinde yurda getirilmesi zorunlu tutulduğu, bu süreden sonra getirilen dövizlerin Türk Lirasına çevrilmesi halinde ise, eğer olumlu bir kur farkı olmuşsa, meydana gelen fark ihracatçıya ödenmeyip Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’na (DFİG) aktarıldığı açıklanmış, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Hükümet üyeleri ve bürokratlar ile bir araya geldiği Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu (ESDK) Toplantı’ları kapsamında son bir senedir devamlı bu konunun gündeme getirildiği ifade edilerek, herhangi bir sebepten dolayı ihracat bedellerini süresi içinde yurda getiremeyen ihracatçılarımızın karşı karşıya kaldıkları zorluklar vurgulanmış, kur farkının devamlı arttığı ve artık kapatılamayacak boyutlara ulaştığı ifade edilmiştir. Aynı yazıda, konu hakkında T.O.B.B.’nin taleplerinin dikkate alındığı, 27 Ağustos 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Karar ile, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 8. Maddesi’nin (c) Fıkrası’nın yürürlükten kaldırıldığı açıklanmış, 27 Ağustos 2004’den itibaren yurda getirilecek olan ihracat ve transit ticarete ilişkin mal bedeli dövizlerin alışlarının, artık cari kurdan yapılacağı belirtilmiştir. Yazıda devamla, halen açık olan ihracat ve transit hesaplarına ait olup, henüz alışı yapılmamış mal bedeli dövizlerin de alışlarının cari kurdan yapılması, bu şekilde açık olan kambiyo hesaplarının kapatılmasının mümkün olacağı, yine bu kapsamda, herhangi bir sebepten dolayı süresi içinde ihracat veya transit ticaret bedelini zamanında yurda getiremediğinden DFİF kesintisi ile karşı karşıya kalmış ve bu yüzden de dövizini yurda getirmekten imtina eden ihracatçılarımızın özellikle bilgilendirilmesi ve sözkonusu dövizlerini yurda getirmeleri yönünde yönlendirilmesinin önem taşıdığı vurgulanmıştır. İlgi(b) ile alınan yazıda, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Genel Müdürlüğü’nden alınan 09.09.2004 tarih 1681 sayılı yazıya atfen, Bankaca Kısa Vadeli Türk Lirası İhracat ve Döviz Kazandırıcı Kredi Programları kapsamında tatbik edilen faizlerde indirim yapılarak oranların yeniden belirlendiği, - Sevk Öncesi TL İhracat Kredisi ve İhracatta Hazırlık TL Kredisi Programları kapsamında 180 gün vade için %15-19 aralığında, 360 gün vade için %16-20 aralığında, - SÖİK-KÖY Kredisi Programı kapsamında 180 gün vade için %13-19 aralığında, 360 gün vade için %14-20 aralığında, - Dış Ticaret Şirketleri TL İhracat Kredisi Programı kapsamında 180 gün vade için %17-19 aralığında, - Turizm Pazarlama TL Kredisi ve Uluslararası Nakliyat Pazarlama TL Kredisi Programları kapsamında 180 gün vade için %19, 360 gün vade için %20 faiz oranı ile kredi kullandırılacağı açıklanmıştır. Aynı yazıda, doğrudan kullandırılmakta olan kısa vadeli kredi programlarında %110 olarak tesis edilmesi talep edilen asli teminat oranı, KKDF kesintilerinin kaldırılması ve düşen faiz oranlarının teminat hesaplamalarında yarattığı pozitif etki dikkate alınarak kredi anapara ve faiz riskinin %100’ü olarak yeniden belirlendiği açıklanmış, teminat sıkıntısı çeken firmalar açısından kısmen rahatlama sağlayacağı düşüncesi ile yeni düzenlemeye gidildiği belirtilmiştir. Kısa Vadeli Kredi Faiz Oranları Tablo’su Ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: Ek- Faiz Oranları Tab