• Anasayfa
  • |
  • Kamu Taşınmazları Tahsis Şartnamesi 2019/1

Kamu Taşınmazları Tahsis Şartnamesi 2019/1

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 01.11.2019 tarih ve 10926 sayılı yazısı.

            Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Birliklerine intikal eden E.845291 sayılı yazıya atfen ilgi yazıda özetle; Üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek kamu taşınmazlarına ilişkin “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2019/1”in ekte gönderildiği, ve bahse konu şartnamenin (Türkçe-İngilizce) olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sayfasında (www.ktb.gov.tr) yayınlandığı, 04.10.2019 tarihinden itibaren yayımlanan başvuruların 04.11.2019 tarihinde sona ereceği bildirilmektedir.

            Söz konusu Şartname Ek-2’de sunulmakta olup, Odamız Web sayfasında Duyurular/Mevzuat/Turizm bölümlerinde yayınlanmaktadır.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

           
Saygılarımla,               

İsmet SALİHOĞLU          

Genel Sekreter             

 

781_5015_kamu_ta_nmazlar_tahsis_artnamesi.pdf