KARARNAME HK.

24.04.2004 Kararname Hk. 04.01.1998 Tarih ve 88/12476 Sayılı Kararname ile gemi söküm yeri olarak tespit edilen Zonguldak ili, Kilimli-Alaçağzı mevkiindeki alanın, gemi inşa, bakım, onarım ve söküm yeri olarak belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 07.04.2004 Tarihli ve 2004/6 Sayılı Kararı üzerine, 28.07.1967 Tarih ve 933 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28.04.2004 Tarihinde kararlaştırılmış ve 11.05.2004 Tarih ve 25459 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: BİLGİ: -Tüm Üyelerimiz ( WEB Sayfası ) -YK Başkan ve Üyeleri -GİSBİR