• Anasayfa
  • |
  • KATAR KARASULARINA GIREN GEMILER İÇIN YENI KURALLAR

KATAR KARASULARINA GIREN GEMILER İÇIN YENI KURALLAR

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Doha Büyükelçiliği’mizden alınmak suretiyle gönderilen Dışişleri Bakanlığı’nın yazısından bahisle; Yılda yaklaşık 40.000 geminin geçiş yaptığı Basra Körfezinin IMO nezdinde özel alan ilan edilmesi çerçevesine, 1 Ağustos 2008 tarihinden itibaren Katar sularına giren gemiler için sıkı denetimler yapılacağı, özellikle Katar Kıyı Şeridine yağ sızıntısı, plastik ve diğer tür çöplerin gemilerden atılmasının sıkı bir şekilde gözlemlenerek yasaklanacağı, MARPOL Konvansiyonu gereği 4000 GT ve üzeri tüm gemiler ile 15 ve üzeri yolcu taşıyan gemiler ve deniz tabanında çalışma yapan sabit veya yüzer platformların tutması gereken Çöp Kayıt Defterlerine de dikkat edileceği, Ayrıca Katar’ın yeni statüsü gereği, gemi kaptanının deniz kirliliği ile mücadele konusunda yeterli önlem ve müdahele prosedürlerinin olmadığının anlaşıldığı durumlarda, Liman Resmi Görevlilerinin yabancı bayraklı gemileri denetleme hakkının olacağı, bildirilmektedir. İlgi yazı ekinde konuyla ilgili alınan The Peninsula Gazetesi’nin yazısı gönderilmekte olup, bilgi ve bölgeye seyredecek T/B’lı gemilerimizin MARPOL gereklerine hassasiyet göstermeleri hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: 1 Sayfa DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası