• Anasayfa
  • |
  • Katkı Payları, Plaket, Belge Ücreti Ve Seyir İzin Belge Ücretleri

Katkı Payları, Plaket, Belge Ücreti Ve Seyir İzin Belge Ücretleri

İlgi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü' nün 06.02.2020 tarih ve E.118176 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Deniz Turizmi Yönetmeliği uyarınca 2020 yılı için Bakanlık Makamlarının 30.01.2020 tarihli ve E.92236 sayılı Oluru ile belirlenen katkı payı, teminat, belge, plaket ve seyir izin belgesi ücretleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen harçların ekli listelerdeki belirtilen miktarlarda uygulanmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu yazı ve  "2020 Yılı Katkı Payı, Teminat, Belge, Plaket ve Seyir İzin Belgesi Ücretleri" Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr)  Duyurular/Turizm bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                         

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                       

160_516_2020_y_l_katk_paylar_plaket_belge_creti_ve_seyir_izin_belge_cretleri.pdf