• Anasayfa
  • |
  • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:28)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:28)

08.11.2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:28)'de,

26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2.2.) bölümünün beşinci paragrafından sonra gelmek üzere,

‘‘Özet fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine  bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların  transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel fatura onaylanmış sayılır.'',

ifadesi eklenmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                       

İsmet SALİHOĞLU                 

Genel Sekreter                     

775_4991_katma_de_er_vergisi_genel_uygulama_tebli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dai.pdf