Kefalet Senetleri Hk.

Sayın Üyemiz,
İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 04.02.2020 Tarih ve 1191 Sayılı Yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, Kamu İhale Kurumu'nun "ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin sıhhati konusunda tereddütleri gidermek" ve "ihale ve sözleşme süreçlerinde aksama yaşanmaması ve işlemlerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesini teminen dikkat edilmesi gereken hususların belirtilmesi" için hazırladığı yazı Odamıza bildirilmiştir.

Konu hakkında bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                          

İsmet SALİHOĞLU                     

Genel Sekreter                        

156_518_kefalet_senetleri_hk.pdf