• Anasayfa
  • |
  • KEK TOPLANTILARI VE ZIYARETLER HK.

KEK TOPLANTILARI VE ZIYARETLER HK.

KEK Toplantıları ve Ziyaretler Hk. İlgi (a): T.O.B.B.’nin 13.08.2004 tarih ve 412/40437 sayılı yazısı. (b): T.O.B.B.’nin 19.08.2004 tarih ve 412/31186 sayılı yazısı. (c): T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nün 19.08.2004 tarih ve 47016 sayılı yazısı. (d): T.O.B.B.’nin02.08.2004 tarih ve 0411-28667 sayılı yazısı. 1. İlgi (a) ile alınan yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye-Sırbistan ve Karadağ IX.Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı’nın İçişleri Bakanı Sn.Abdülkadir AKSU’nun eşbaşkanlığında 12-13 Ekim 2004 tarihlerinde Ankara’da yapılacağı belirtilmekte, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, bu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerde kaydedilen gelişmeler, gündeme getirilmesinde yarar görülen konular ile KEK protokolünde yer alması talep edilen hususların ivedilikle T.O.B.B.’ne iletilmesi talep edilmektedir. Olabilecek görüş ve önerilerin 02 Eylül 2004 tarihine kadar Oda’mıza iletilmesi gerekmektedir. 2. İlgi (b) ile alınan yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen, Türkiye-Yeni Zelanda V. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın 25 Ekim 2000 tarihlerinde Ankara’da imzalandığı, 19.12.2000 tarih ve 24265 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı ifade adilmiş, Komisyon VI Dönem Toplantısı’nın Devlet Bakanı Sn. Abdüllatif ŞENER eşbaşkanlığında 21-23 Eylül tarihleri arasında Wellington’da yapılmasının planlandığı açıklanmıştır. Aynı yazıda, Sözkonusu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerde kaydedilen gelişmeler, gündeme getirilmesinde yarar görülen hususlar ile KEK protokolünde yer alması talep edilen konuların 02 Eylül 2004 tarihine kadar T.O.B.B.’ne iletilmesi talep edilmektedir. Olabilecek görüş ve önerilerin 02 Eylül 2004 tarihine kadar Oda’mıza iletilmesi gerekmektedir. 3. İlgi (c) ile alınan yazıda, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn.Ali COŞKUN’un eşbaşkanlığında, Türkiye-Cezayir VIII Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı’nın 21-24 Eylül 2004 tarihinDE Ankara’da gerçekleştirileceği bildirilerek, 20.02.2002 tarih ve 24677 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye-Cezayir KEK 7. Dönem Protokolü’nde ilgili konularda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların 02 Eylül 2004 tarihine kadar Oda’mıza iletilmesi gerekmektedir. 4. İlgi (d) ile alınan yazıda, DEİK’den alınan bir yazıya atfen, Türk-Kuzey Afrika İş Konseyi’nin, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn.Ali Coşkun eşbaşkanlığında 4-8 Ekim 2004 tarihlerinde Cezayir ve Tunus’a bir işadamı heyeti ziyareti düzenleyeceği ve bu vesileyle, karşı kanat kuruluşları ile işadamları toplantıları gerçekleştirileceği belirtilmiş, Taslak program ekte sunulmuştur. Yazıda devamla, Türkiye’nin dış ticaretinde giderek önemli bir konuma gelen Kuzey Afrika Ülkelerinden Fas ile Serbest Ticaret Anlaşması geçtiğimiz Nisan ayında imzalandığı, , Tunus ve Cezayir ile Serbest Ticaret Anlaşmaları görüşmelerinin başlaması yönünde çalışmalar devam ettiği ifade edilmiş, Cezayir’de 2004 yılında artan petrol ve doğalgaz üretimi ve buna paralel olarak artan ihracata bağlı olarak da ekonomik büyümenin %6.8, 2005 yılında ise %8 olarak gerçekleşmesi beklendiği açıklanmıştır. Aynı yazıda, Dünyanın 2. doğalgaz ihracatçısı konumundaki Cezayir’in ekonomik liberalizasyon çalışmaları çerçevesinde, başta inşaat ve sanayi olmak üzere birçok sektörde yeniden yapılanma programı başlattığı, bu gelişmeler çerçevesinde, 2002-2003 yıllarında Türk firmaları inşaat ve altyapı alanında Cezayir’de yaklaşık 250 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı, Türkiye’nin Cezayir’e ihracatı 2004 yılı Ocak-Nisan döneminde %14 oranında art