KILAVUZ KAPTAN HK.

İlgi yazı ile; 1. Marmaray Projesi kapsamında kırmızı ve yeşil lateral şamandıraların 20-21 Nisan 2008 tarihinde yeni mevkilerine alınarak geçiş koridoru doğuya (salacak tarafına) taşınacağı, 2. Şamandıralar yeni yerlerine alındığında gemilerin geçiş koridorunda daralma olmakla birlikte mezkur seyir güzergahında akıntının daha etkili olduğu durumu, yoğun yerel trafik ve Karaköy Salıpazarı Limanına yanaşacak yolcu gemileri, Haydarpaşa Limanında yaşanacak yük gemilerinin deniz trafiği göz önüne alındığında Kuzey-Güney, Güney-Kuzey uğraksız geçiş yapacak olan ve kılavuz kaptan olmadan geçiş yapan gemilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürmesi olasılığından dolayı İstanbul Boğazı geçişlerinde kılavuz kaptan almaları Marmaray çalışma grubu ve Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı tarafından önemle ve şiddetle tavsiye edildiği, 3. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı gerek geçiş yapacak olan gemiler gerekse şehrimiz ve projenin selameti yönünden can ve mal emniyetini tehlikeye düşürmemek için Kılavuz Kaptan alınmasıyla ilgili tavsiyelerin, konunun önemi ile birlikte gemi donatan/işletenlerine/acentelerine ve Üyelerimize ivedi bildirilmesi istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi -Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Koster Armatörleri Derneği -İstanbul Yolcu Taşıyan Deniz Dolmuş Nakil Vas. Esnaf Odası - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - S.S Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. -Gemi Yakıt İkmalciler Derneği - GİSBİR - GEMTAC - İDO A.Ş. - T.D.İ A.Ş. -TURYOL