• Anasayfa
  • |
  • Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 10.01.2020 tarih ve E.2715 sayılı yazısı ile, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın asli görevi olan seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak maksadıyla gemilere seyir ve manevra yardımı yapmak üzere verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar ile bu hizmetleri vereceklerin sahip olması gereken vasıfları belirlemek ve gerekli yetkilendirme ve denetimleri yapmak amacıyla hazırlanmış olan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 08/01/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

Anılan Yönetmelik kapsamındaki Hizmet Sahalarının  10/01/2020 tarihli, 2661 sayılı ve 2020/1 Sıra Numaralı Genelge ile belirlendiği, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası dahilindeki Faaliyet Lisansı başvurularının Genelgenin yürürlük tarihi olan 10 Ocak 2020 itibari ile alınmaya başlandığı, başvuruların Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne elden yapılacağı, başvuru süresinin 24 Ocak 2020 tarihinde saat 17:00'da sona ereceği,

Bahse konu Genelge'nin www.didgm.gov.tr adresinde yayınlandığı, Kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmeti veren/vermek isteyen kurum ve kuruluşların yayınlanmış olan Genelge hakkında ivedilikle bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

36_134_ek_36.pdf