• Anasayfa
  • |
  • Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Hk.

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan,  "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" 08.01.2020 tarih ve 31002 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Yönetmeliğe Odamız Web sayfasının "Mevzuat Duyuruları" Bölümünden ulaşılabilmektedir. Ayrıca 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği" ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Bahse konu Yönetmelik; Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

28_117_ek.pdf