• Anasayfa
  • |
  • KILAVUZLUK-RÖMORKÖR TARIFESI

KILAVUZLUK-RÖMORKÖR TARIFESI

Tarih: 02.06.2004 Konu: Kılavuzluk-Römorkör Tarifesi İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 24.05.2004 tarih ve 1388 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, Mersin Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ve TCDD Mersin Liman İşletme Müdürlüğünce, liman ücret tarifeleri ile ilgili yapılan uygulamalar sonucu yaşanan sorunlara dair çözüm istenen yazının değerlendirilmesi neticesinde, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, yapılacak yeni düzenlemeye kadar, Liman Ücret Tarifelerinde belirtilen “Liner Konteyner Gemiler” ifadesinin “Konteyner Gemiler” olarak değerlendirilerek Konteyner gemilerinin tümüne aynı uygulamanın yapılması hususunda, ekte bir örneği yer alan ilgi yazı ile bilgilendirilmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: 1 Sayfa DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - MARLİM T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü SAYI : B.02.1.DNM.0.11.01.01.150-01-1374 ANKARA KONU : Kılavuzluk-Römorkör Tarifesi 21 Mayıs 2004 DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Limanlar Dairesi Başkanlığı) İLGİ : a) 20.04.2004 tarih ve 1043 sayılı yazımız. b) 05.05.2004 tarih ve 3052 sayılı yazınız. Bilindiği üzere ilgi (a) yazımız ekinde Butros Deniz Nakliyat A.Ş.’den alınan yazı gönderilerek, Mersin Limanı’nın tekel sahası içinde bulunan Tu Ta Deniz Tesislerine gelen ve yükünün tamamı transit olan bir tankere uygulanan yanaşma – ayrılma kılavuzluk, römorkaj ve mooring servislerinde uygulanan tarifeler hakkında bilgi istenilmiştir. Konuya ilişkin Müsteşarlığımıza intikal eden ilgi (b) cevabi yazınızda, Liner Konteyner Gemileri kategorisinde limanlarımıza sürekli yada çok az sıklıkta sefer yapan tüm konteyner gemilerinin dahil edilip, edilemeyeceği, dahil edilmeyecek ise, hangi gemilerin Liner Konteyner Gemisi olarak değerlendirileceği ve Liner Konteyner Gemisi için acentesinden ne tür belge/sertifika istenileceğinin bildirilmesi talep edilmektedir. 01.08.2003 tarihinden itibaren ülkemiz limanlarında uygulanmaya başlanan Liman Ücret Tarifelerinde yaşanılan sorunların giderilmesi hususunda çalışmalar devam etmekte olup Liman Ücret Tarifelerinde yapılacak olan yeni düzenlemeye kadar, 01.08.2003 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Liman Ücret Tarifelerinde belirtilen “Liner Konteyner Gemiler” ifadesinin “Konteyner Gemiler” olarak değerlendirilerek Konteyner gemilerinin tümüne aynı uygulamanın yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim. İsmet YILMAZ Bakan a. Müsteşar