• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesislerinde Verilen Verilen Hizmet Kalemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı

Kıyı Tesislerinde Verilen Verilen Hizmet Kalemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı

18.02.2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında konteyner gemilerinin yanaşıp ayrılarak tahmil veya tahliye yapması için işletme izni alan kıyı tesislerinin, gemi hizmet tarifeleri ile konteyner yük hizmet tarifelerindeki hizmet kalemlerinin belirlenmesi ve bu hizmetlerin uygulanmasına ilişkin olarak T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmış olan "Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı" ile ilgili görüşlerinizi ekte yer alan görüş bildirme formunu kullanarak en geç 20 Kasım 2019 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi husunda.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

4977_4977_k_y_tesislerinde_verilen_verilen_hizmet_kalemlerinin_belirlenmesi_ve_uy.pdf