• Anasayfa
  • |
  • Konteyner ve Liman Takip Sistemi Kontrolleri Hk.

Konteyner ve Liman Takip Sistemi Kontrolleri Hk.

İlgi : T.C.Ticaret Bakanlığı İzmir Gümrük Müdürlüğü’nün 18.03.2019 tarih ve 42649594 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda özetle;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; limanlarda yapılan bütün gümrük işlemlerinin elektronik ortama alınması ve gümrük idaresi, liman işletmesi ve acenteler arasında entegrasyon ile elektronik bilgi paylaşımını sağlayan Konteyner ve Liman Takip Sistemi’nin 18.12.2018 tarihinde yapılan denemeler sonrası 19.12.2018 tarihinde İzmir Alsancak Limanı'nda devreye alındığı,

Bu kapsamda liman ile veri alışverişinin sağlanmış olduğu, muayene talimatlarının ve X-Ray tarama talep formlarının elektronik ortama alındığı ve kapı giriş-çıkışlarında elektronik kayıtların alınmaya başlandığı belirtilerek, halihazırda muhafaza kapı giriş ve çıkışlarında sadece konteynerli taşınan eşya için kayıtların alınmakta olduğu, 18 Mart 2019 tarihinden itibaren limandan tahliye verisi gelmeyen konteynerin ambar girişi ile hassas eşya dışında muhafaza memurunca giriş kaydı yapılmayan konteynerin ihracat beyannamesi tescilinin yapılamayacağı

bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

     Saygılarımla,

 

 

İsmet SALİHOĞLU

    Genel Sekreter

187_1048_0127-001.pdf