• Anasayfa
  • |
  • Koronavirüs Tedbirleri Hk.

Koronavirüs Tedbirleri Hk.

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 22.04.2021 tarih ve E-21113123-105.99-27327 sayılı yazıda özetle ; 

Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Korona Virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında lojistik zincirinin önemli bir parçası olan denizcilik sektörünün salgından en az etkilenmesinin sağlanması amacıyla Liman Başkanlıkları tarafından alınması gereken önlemlerle ilgili olarak;

   - Ulusal (kabotaj, 100 mille sınırlı, idari liman seferi) sefer yapan gemi, su ve içsu araçları ve şirketlerin kara ve/veya deniz sörveyi ve belgelendirme işlemlerinde risk olduğunun değerlendirilmesi durumunda uzatma taleplerinin olay bazında Denizcilik Genel Müdürlüğüne iletilmesi ve  değerlendirilerek uzatma verilebileceği,

  - Uzatma verilmesi durumunda Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetkisine İlişkin Uygulama Rehberi kapsamında düzenlenmiş test sertifikalarının da uzatma süresi içerisinde geçerli sayılacağı, 

 - Yetkilendirilmiş Kuruluşların klas kayıtları altında olup ulusal sefer yapan Türk Bayraklı gemilere ve şirketlere ait belgelere ilişkin olarak uzatma talebi olması durumunda İdareye bildirimde bulunularak talimat alınacağı,  

- Yabancı bayraklı gemilere yapılan Liman Devleti Kontrolü Denetimi uygulamalarının zorunlu denetim yapılması gereken haller (ihbar, kaza gibi) dışında askıya alındığı,  

- Kabotaj sefer bölgesinde sefer yapan Türk Bayraklı gemilere yönelik olarak gerçekleştirilen program dışı sörvey uygulamalarının zorunlu haller dışında askıya alındığı,  

-  Liman  tesislerinde  ISPS  Kod  uygulamaları  kapsamında  yapılan  Liman  Tesisi  Güvenlik Değerlendirmesi denetimleri, Liman Tesisi Güvenlik / Eşdeğer Güvenlik Planları onay denetimleri ile periyodik vize denetim tarihi gelen tesislerin denetim tarihlerinin ertelendiği, 

 - Kılavuzluk hizmetleriyle ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 25.03.2020 tarih ve E.21295 sayılı talimatının uygulanması,

tedbirlerinin alındığı belirtilerek 1 Haziran 2021 gününe kadar belirtilen şekilde tedbirlerin uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim

 

440_1278_koronavir_s_tedbirleri_hk.pdf