KREDILER HK.

28 Haziran 2004 Krediler hk. İlgi: TÜRK EXIMBANK Türkiye İhracat Kredi Bankası’nın 23.06.2004 tarih ve B.02.EX.0.13.00.02./2006-7888 sayılı yazısı İlgi yazı ile alınan ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİNE İLİŞKİN DUYURU özet olarak aşağıda sunulmuştur. Mal taşımacılığı hizmeti sunan firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla rekabet güçlerini artırmak ve dolayısıyla ihracat yapan firmaların taşıma maliyetlerini azaltmak amacıyla EXIMBANK tarafından doğrudan kullandırılmak üzere 03.12.2001 tarihinde “Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (Karayolu) Programı, 07.02.2002 tarihinde Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (Denizyolu) Programı yürürlüğe konulmuştu. Söz konusu Banka bu defa, 2004 yılı Program hedefleri paralelinde ve uluslararası yük taşımacılığını havayolu ile gerçekleştiren firmaların taleplerini de dikkate alarak, havayolu taşımacılığının da kredilendirilmesine karar verildiğini ifade etmiş, ve genel esasları itibariyle örtüşen kredi programını aynı uygulama esasları altında toplandığını açıklamıştır. Bu çerçevede, bir önceki takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık dönem itibariyle navlun performansı asgari 500.000.-ABD Doları olan, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi bulunan firmalara uluslararası kara/deniz/havayolu ile ihraç malının ilgili ülkeye taşınması yurtdışından yurtiçine ithal malı getirilmesi ve transit taşımacılık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi taahhüdü karşılığında TL ve Döviz olarak kullandırılacak olan Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi Programlarının; * Azami 360 gün vadeli, * Navlun performansının %20’si ile sınırlı olmak kaydıyla azami 2.000.000.-ABD Doları karşılığı firma limitli, * Ana para ve faiz tutarının %110’u oranında teminatlı olacağını açıklamıştır. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekterer DAĞITIM : Gereği : Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (Web) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU -DTO Şubeleri DTO Konsey Başkanı - Türk Armatörler Birliği -Sn. Eşref CERRAHOĞLU -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Denizcilik sektör Kurulu Başkanı - Gemi İnşa Sanayicileri Birliği -DTO Meclis Başkan ve Vekilleri -DTO Yön.Kur.Bşk ve Üyeleri -DTO Yön. Kur. Yedek Üyeleri -Meslek Komitesi Başkanları