• Anasayfa
  • |
  • Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 19.09.2023 tarih ve 10183 sayılı yazısında, Ticaret Bakanlığı'nın 18.09.2023 tarihli ve 089032782 sayılı yazısı ile kullanılmış veya yenileştirişmiş eşya ithalatına ilişkin usul/esasları belirleyen ve 31.12.2022 tarihli 32060 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ'in güncellenmesine dair görüş talep edildiği belirtilmekte ve Tebliğ'de gündeme getirilecek değişiklik önerileri ve ilave edilebilecek diğer hususlara yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerin bildirilmesinde kullanılacak şablon gönderilmektedir.  

Bu itibarla, mevcut hali ekte sunulan (Ek-1) Tebliğ'e yönelik görüş ve önerilerinizin ekte sunulan görüş tablosuna uygun olarak en geç 25 Eylül 2023 mesai bitimine kadar Odamıza (giti@denizticaretodasi.org.tr) gönderilmesi hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

651_2242_kullan_lm_veya_yenile_tirilmi_e_ya_ithalat_na_ili_kin_tebli_.pdf