• Anasayfa
  • |
  • KUZEY KORE BANDIRALI GEMILER

KUZEY KORE BANDIRALI GEMILER

Sayın Üyemiz, İlgi yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıdan bahisle; Kuzey Kore bandırası taşıyan, ancak mürettebatı ve mülkiyeti anılan ülkenin tabiyetinde bulunmayan gemilerde, son dönemde artış görüldüğü ve bu durumun NATO’nun dahi gündemine girdiği, keyfiyetin endişe yaratan bir gelişme olarak değerlendirilmeye başlandığı, mülkiyeti Türk şirketlerine ait veya Türk şirketleri tarafından işletilen bazı gemilerin Kuzey Kore bandırası aldıklarının duyulduğu, Diğer taraftan aynı yazının devamında, Kuzey Kore bandıralı gemilerin özellikle Akdeniz’de gerçekleştirdikleri faaliyetlerin, deniz güvenliği çerçevesinde de gündeme gelmeye başladığı, bu meyanda NATO Yazmanlığı tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Kore bayrağını taşıyan gemilere çıkış yapılamayacağının düşünülmesinin anılan bayrağa rağbeti artırdığı, ayrıca, Kuzey Kore bayrağı taşımanın dezavantajlarının avantajlarından daha yüksek olabileceğinin de kaydedildiği belirtilmektedir. Bu hususlar ışığında, Odamız üyesi firmaların ve meslek komitelerinin bilgilendirilerek, Kuzey Kore bandırasının bazı avantajlarının kısa vadede yarar sağlayabilecek olmakla beraber, uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin de etkisiyle giderek ticari, siyasi ve güvenlik açılarından daha ziyade, menfi etkiler görülebileceği belirtilerek Kuzey Kore bandırasına ihtiyatla yaklaşmaları telkin edilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - GİSBİR Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Klas Kuruluşları - Meclis Başkan ve Vekilleri - İMEAK DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları