• Anasayfa
  • |
  • LAN’IN ISM/SMC ILE ILGILI %25 KURALINI KALDIRMASI

LAN’IN ISM/SMC ILE ILGILI %25 KURALINI KALDIRMASI

Sayın Üyemiz, İLGİ : DNV’dan alınan 27.06.2003 tarih ve IY030627LD6 sayılı yazı ve ekleri. DET NORSKE VERITAS’dan (DNV) Odamıza gönderilen “LAN, ISM/SMC İLE İLGİLİ %25 KURALINI KALDIRIYOR” başlıklı İlgi yazıda aşağıdaki bilgiler verilmektedir: (LAN : Lloyd’s Register of Shipping, American Bureau of Shipping, Det Norske Veritas) Mart 2001’de Lloyd’s Register, American Bureau of Shipping ve Det Norske Veritas, yani “LAN”, uluslararası denizciliğin güvenlik ve çevre standartlarını iyileştirmek için bir dizi düzenli inisiyatif başlatmışlardır. Özellikle, kendi topluluğumuzda yer alan müşterilerimizle olan ilişkilerde “çubuğu yükseltmemiz” kararlaştırılmış olup, bunun dünya filosu için olumlu bir adım olacağına inanılmıştır. LAN içindeki stratejilerden birisi, IACS (Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği) kuruluşu içinde olduğu gibi ISM gemi sertifikasyonunu mümkün olan azami derecede, geminin performansı ile ilgili sınıflandırma belgeleri ile bir hizaya getirmektir. O zaman, hem halen yürürlükte olan ve hem de geliştirilmekte olan diğer güvenli idare kontrol önlemlerinin, güvenli ve çevreye duyarlı gemilerin mevcudiyetine yönelik olarak uygulanması gerçekleşecektir. Örneğin, önemli bir amaç; klas sörveyleri yoluyla toplanan kurallar ve tüzüklere uygunluk hakkındaki bilgilerin, daha sonra ISM Koduna uygunluğu değerlendiren kişilere ulaşmasının sağlanabilmesini temin etmektir. Dikkate değer bir başarı şu olmuştur ki; IACS’ye (Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği) üye olan tüm kuruluşlar, Nisan 2002’de, güvenli idare sisteminin (SMS) etkinliğine ilişkin yıllık tekne klas sörveyinin gemideki kontrolünü yerine getirmişlerdir. Eğer bu kontrol, güvenlik ve çevre işletmeleri veya yönetimiyle ilgili gerçek veya potansiyel sorunları gösteriyorsa, bu durum, takip için SMC’yi çıkaran IACS kuruluşuna bildirilir. Bugüne kadar, yıllık SMS durum kontrolünün hem çok yararlı ve hem de çok etkin olduğu hükmüne varılmıştır. Kazanılan tecrübenin SMS yıllık tekne klas sörveyi kontrolünün tayin edilen uygunluğuna dayanarak; DNV, LR ve ABS Yıllık SMC-kontrolleri hususunda ve ne de farklı kuruluşlarda sınıflandırılan gemilerden oluşan filolar için %25 örnekleme (sampling threshold) hususunda ısrarcı olmamayı kararlaştırmışlardır. - 2 - Bununla birlikte şirketler, performans kalitesini temin etmek için, Yıllık SMC kontrollerine devam etmeye teşvik edilirler; ancak bu, artık sözleşmeden doğan bir gereksinme değildir. 2. FİNLANDİYA DENİZCİLİK İDARESİ (FMA)/ICE KLAS KURALLARI Yeni gereksinmeler, DNV ICE-IC-IA’ya uygun düşen Finlandiya ICE Klasları IC-IA Super’e uygulanır. Tüm FMA ICE sertifikaları bu yıl içinde aşağıdaki şekilde sona erecektir : • 1998 ve daha önce çıkarılan sertifikalar 30 Haziran 2003’de son bulacaktır. • 01.01.1999’dan sonra çıkarılan sertifikalar 30 Eylül 2003’de son bulacaktır. Geminin asgari ve azami ICE klas draftı ve ICE Klasın asgari olarak istenen itici gücü hakkında bilgi içeren bir geçerli Klasifikasyon Sertifikası esası dahilinde FMA tarafından yeni ICE sertifikaları çıkarılacaktır. İlgili ICE klasları olan DNV klaslı gemiler için, eğer armatörler/idareciler gemi(leri) için FMA tarafından istenen bilgiyi içeren bir güncelleştirilmiş Klas Sertifikası İlavesi’ne sahip olmak isterlerse, bunlar DNV’ye baş vuracaklardır. Gerçekten de DNV halen bu gibi gemilerin sahiplerine ayrı ayrı bilgi vermiştir. Aşağıdaki hususlara da işaret edilmektedir. : * ICE Sertifikası Finlandiya’da tüm yıl boyunca istenmektedir. * FMC (Finlandiya Denizcilik İdaresi) İkili Yük Hattı sertifikalarını, ikili tonaj sertifikalarını veya ikili klas sertifikalarını kabul etmeyeceklerini açıklamıştır. Sayın Üyelerimizin bilgilerini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASA