• Anasayfa
  • |
  • LIBYA’YA YÖNELIK AMBARGO HAREKATI

LIBYA’YA YÖNELIK AMBARGO HAREKATI

İLGİ: a) 29.03.2011 tarih ve 216 sayılı sirkülerimiz b) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Gn. Md’nün 28.03.2011 tarih ve 9415 sayılı yazısı. c) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Gn. Md’nün 04.04.2011 tarih ve 10180 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, 1. Denizcilik Müsteşarlığı’nın İlgi (b) yazısında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 26.03.2011 tarihli yazısından bahisle; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’nin, 1970 ve 1973 sayılı kararları çerçevesinde; NATO komutasındaki deniz unsurları tarafından Libya kara suları açıklarında silah ambargosu harekatı icra edildiği ve söz konusu harekata Türk Deniz Kuvvetleri tarafından halihazırda 4 fırkateyn ve 1 denizaltı ile iştirak edilmekte olduğunun bildirildiği, Bu kapsamda İlgi yazı Ek’inde Ambargo harekatına yönelik olarak yayımlanan “İkaz Mesajı (Hydrolant)’nda yer alan hususlara ilişkin gemi sahipleri, işleticileri ve kaptanların bilgilendirilmesi, hususları İlgi (a) sirkülerimiz ile duyurulmuştu. 2. Bu defa alınan İlgi (c) yazıda, söz konusu “İkaz Mesajı (Hydrolant)”nda yer alan hususların Denizcilik Müsteşarlığı’nın internet sitesinde (www.denizcilik.gov.tr) yer alan “Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi Duyurular” (DUYURU-58) bölümünde yayımlandığı, bu kapsamda konuya ilişkin olarak gemi sahipleri, işleticileri ve kaptanları ile Türk Bayraklı ve Türkiye bağlantılı gemilerin acentelerinin de bilgilendirilmesi ve İlgi (b) yazıları doğrultusunda hareket etmeleri hususu belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Meclis Başkanlık Divanı ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - T.D.İ. A.Ş. - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İDO A.Ş. - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - UTİKAD - Meclis Üyeleri - GİSBİR - GESAD - KOSTBİR - Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş. - RODER - UND - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Kumanyacıları Derneği - ZEYPORT - GEMTAC - Koster Armatörleri Derneği - İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - Gemi Mühendisleri Odası - Acenteler