• Anasayfa
  • |
  • LIBYA'YA YÖNELIK AMBARGO HAREKATI

LIBYA'YA YÖNELIK AMBARGO HAREKATI

İLGİ : a) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 22.04.2011 tarih ve 12286 sayılı yazısı. b) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2011 tarih ve 10180 sayılı yazısı. c) 29.03.2011 tarih ve 216 sayılı sirkülerimiz Sayın Üyemiz, İlgi (a) yazı ile, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 15.04.2011 tarihli yazısından bahisle; 1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1970 ve 1973 sayılı kararları çerçevesinde, NATO komutasındaki deniz unsurları tarafından Libya kara suları açıklarında silah ambargosu harekatı icra edildiği, söz konusu harekata Türk Deniz Kuvvetleri tarafından halihazırda 4 fırkateyn, 1 denizaltı ve 1 akaryakıt gemisi ile iştirak edilmekte olduğu, 2. Ambargo harekatına yönelik olarak yayımlanan ve Odamızın İlgi (c) sirkülerinde de bildirilen “İkaz Mesajı (Hydrolant)’nda yer alan “Alfa Rapor” gönderilmesi talep edilen “Deniz Gözetleme Sahası” sınırlarının aşağıdaki şekilde değiştirildiği; a. Kuzey sınırı : 34° 00’ K enlemi b. Batı sınırı : 34° 00’ K 012° 00’ D c. Doğu sınırı : 34° 00’ K 022° 00’ D ve 33° 00’ K 025° 00’ D ç. Güney Sınırı : Libya kara suları (dahil değildir) belirtilerek, konuya ilişkin olarak gemi sahipleri, işleticileri ve kaptanları ile acentelerinin de bilgilendirilmesi istenmektedir. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - UTİKAD - RODER - UND - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Brokerleri Derneği - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - Gemi Mühendisleri Odası - Acenteler - Gemi Sahipleri