• Anasayfa
  • |
  • LIMAN DEVLETI KONTROL. KUSURLARI BULUNAN GEMILER

LIMAN DEVLETI KONTROL. KUSURLARI BULUNAN GEMILER

Sayın Üyemiz, İLGİ: Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi’nin 20.03.2003 tarih ve D/0710/TT/TT sayılı yazısı. İlgi yazı ile, Türk Loydu Vakfı, son dönemlerde liman devleti kontrollerinde tutuklanan gemi sayısındaki artış nedeni ile gerek gemi sahibi ve işletmecilerinin karşılaştıkları maddi ve manevi sorunları en aza indirmek; gerekse Bayrak Devleti’nin ve klas kuruluşu olarak Türk Loydu’nun uluslararası alandaki itibarının zarar görmesini önlemek amacıyla bir dizi önlem almayı kararlaştırdığı, Bu önlemlerin, liman devleti kontrollerinde kusurları tespit edilen gemilerin sahip ve işletmecilerini ilgilendiren bölümlerin Ek’te sunulduğu, belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımla, Deniz İPEK Genel Sekreter LİMAN DEVLETİ KONTROLLERİNDE KUSURLARI BULUNAN GEMİLERLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI Liman Devleti kontrolü geçiren Türk Loydu klaslı ya da Türk Loyd’unca düzenlenmiş ISM sertifikalarına sahip gemi sahibi ve/veya işleticileri, kontrol sonucu herhangi bir kusur/tutuklama söz konusu olsun ya da olmasın, buna ilişkin rapor ve kayıtları derhal Türk Loyd’una iletmek zorundadırlar.Liman devleti kontrollerinde kusurları bulunan veya tutuklanan gemilere ait Türk Loydu’na ulaşan liman devleti sörveyörü raporları, Türk Loydu tarafından derhal geminin bayrak devletine iletilecektir. Kusurları bulunan gemilere, geminin bulunduğu limanda Liman Devleti talebi veya armatörün talep ve onayı ile Türk Loydu veya Türk Loydu tarafından görevlendirilecek anlaşmalı klas kuruluşunun sörveyörü , liman devleti sörveyörü ile koordineli olarak gerekli sörveyleri yapacak, çıkabilecek onarımlara nezaret edecek ve gerekli rapor/sertifikaları düzenleyecektir.Geminin hareketinde, eğer giderilmemiş kusur kalır ise, verilen sürede gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı Türk Loydu tarafından takip edilecek; yapılacak kontrol ve sörveylere ilişkin tüm raporlar bilgi için ilgili liman devletine gönderilecektir. Türk Loydu tarafından yapılan/yaptırılan sörvey sonucunda gemide bulunan kusurların listesi ve yapılan sörveylere ilişkin raporların ve verilen sertifikaların birer sureti bayrak devletine de gönderilecektir. Bulunan kusurlar ve/veya tutuklanma raporlarının dosyalanması , kusurların analizi ve istatistiksel bilgilerin oluşturulması için gemi sahibi ya da işleticisinden, Liman Devleti veya Bayrak Devleti’nden Türk Loydu’na iletilen bilgi ve dökümanlar ile sörveyler/denetimler sırasında elde edilen bilgi ve dökümanlar ve her ayın ilk haftası içinde söz konusu kayıtları içeren internet sitelerinin taranması suretiyle elde edilecek bilgiler kullanılacaktır. Bilginin internetten elde edildiği durumlarda, gemi sahibi ya da işleticisinden gerekli bilgi ve dökümanlar talep edilecektir. Liman Devleti kontrollerinde bulunan kusurlar ve/veya tutuklanma raporları, bu olayla ilgili olan her türlü evrakla (ilgili ve/veya son sörveyi yapan sörveyörün değerlendirme raporu, sörvey raporu, sertifika kopyası v.b.) birlikte, ayrı bir dosyalama sisteminde saklanacak; bulunmuş kusurlar bilgisayar ortamına aktarılacaktır.Gemiye tutuklanma tarihinden önceki ilgili ve/veya son sörveyi yapan sörveyörler ile sonraki kontrol ve sörveyleri yapan sörveyörler tarafından hazırlanacak ve kusurların analizi ile yapılan işlemlerin ayrıntılarını içeren raporlar da bu dosyaya eklenecektir. Liman Develeti kontrollerinde kusurları bulunan ve/veya kusurlarından dolayı tutuklanan Türk Loydu klaslı gemilere, kusurların niteliklerine de bağlı olarak aşağıdaki esaslara göre işlem yapılacaktır. ● Liman Devleti Kontrollerinde ilk kez kusurlu bulunan gemi için gemi sahibi ve/veya işleticisi yazılı olarak uyarılacak; ileride söz konusu olabilecek kusur vaya tutuklamalarda Türk Loydu tarafından uygulanan işlemler hatırlatılacaktır.