• Anasayfa
  • |
  • Liman Tek Pencere Sistemi Hk.

Liman Tek Pencere Sistemi Hk.

​Sayın Üyemiz,

İlgi a) : T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 04.09.2018 tarih ve E.64960 sayılı yazısı.

İlgi b) : T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2018 tarih ve E.50533 sayılı yazısı.

Liman Başkanlıklarına gereği, Odamıza bilgi olarak gönderilen ilgi a) yazı ile özetle ;

- Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen, geminin limana varışından ve çıkışından önce acenteler tarafından yapılan bildirimlerin tek bir veri tabanından girilmesi; farklı kurum ve kuruluşlar ile liman işletmelerince ihtiyaç duyulan bilgilerin bu veri tabanından alınması, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen izinlerin ve yapılan işlemlerin sonuçlarının oluşturulacak sistem üzerinden görülmesini sağlayacak olan "Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi" ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Liman Yönetim Bilgi Sisteminin (LYBS) entegrasyon çalışmalarının tamamlandığı,

- İlgi b) yazı ile, LTP Sistemi'ne geçiş sırasında yaşanabilecek sıkıntılar nedeni ile işlemlerde gecikme olmaması amacıyla 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle hem LTP Sistemi hem de eski LYBS uygulamasının gemilerin geliş ve gidiş işlemleri için kullanılması gerektiğinin belirtildiği,

- Bu süreçte, yeni LYBS ve aLTP Sistemi ile ilgili tespit edilen sıkıntıların giderildiği, eski LYBS uygulamasının 15 Eylül 2018 tarihi itibari ile kapatılmasına ve bu tarihten sonra gemi acenteleri tarafından bildirimlerin sadece LTP Sistemi üzerinden yapılmasına karar verildiği,

Bu çerçevede ;

- 14 Eylül 2018 saat 24:00 öncesi liman çıkışı yapacak gemiler ile ilgili işlemlerin ilgi (b) yazıda belirtildiği üzere iki sistem üzerinden gerçekleştirilmesi,

- 14 Eylül 2018 saat 24:00 öncesi gelen ancak 15 Eylül 2018 ve sonrasında liman çıkışı yapacak gemiler için geliş işlemlerinin (ordino) iki sistem üzerinden, liman çıkış işlemlerinin ise sadece LTP Sistemi (gemi acenteleri) ve yeni LYBS (liman başkanlıkları) üzerinden gerçekleştirilmesi,

- 15 Eylül 2018 tarihi ve sonrasında gelecek gemiler için bu kapsamdaki tüm işlemlerin LTP Sistemi ve yeni LYBS kullanılarak gerçekleştirilmesi,

- Kılavuzluk ve römorkör teşkilatları tarafından kılavuzluk ve römorkör ücretleri ile ilgili bildirimlerin yapılması için Kılavuzluk Bilgi Sistemi'nin kullanımına devam edilmesi,

- LTP Sistemi ve yeni LYBS uygulaması ile ilgili sorunlar ve bilgi ihtiyacı için ltp.didgm@udhb.gov.tr e-posta adresi kullanılarak Genel Müdürlükleri ile irtibat kurulması gerektiği,

ifade edilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.                                                  Saygılarımızla,

 

                                                                                                   Murat TUNCER

                                                                                                  Genel Sekreter

Gereği :                                                            Bilgi:

-Tüm Üyeler (Web)                                               - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                        -İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.          - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- KOGAD

- TÜRKLİM

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri 

- 29,32, 33,36, 40, 41, 42, 43 No.lu Meslek Komite Başkan ve Üyeleri

 

518_3445_1014_001.pdf