• Anasayfa
  • |
  • LOYAL MARINER 08 TATBIKATI HK.

LOYAL MARINER 08 TATBIKATI HK.

İlgi yazı ile, Northwood Karargahından alınan 04.02.2008 tarih ve 1710 sayılı yazıdan bahisle; “Loyal Mariner 08” isimli tatbikatın 16-27 Haziran 2008 tarihinde Atlantik Okyanusunda İspanya ve Portekiz karasularını da içerecek bir bölgede gerçekleştirileceği, Bu itibarla, WEB’de yayınlayacağımız yazıda yer alan tatbikat bilgilerinin ilgili kısımlarının belirtilen tarihler arasında tatbikat bölgesinden geçecek Türk Bayraklı ticaret gemilerimize ulaştırılması ve tatbikata katılımın sağlanmasının teşvik edilmesi istenmektedir. Bilgilerinizi ve anılan bölgelerden anılan tarihlerde geçecek olan gemilerimizin var ise bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -DTO Meslek Komite Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Sahibi Firmalar