MALACCA BOĞAZI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan ve The Financial Times’ın 09 Ağustos 2006 tarihli sayısında yayımlanan “Malacca Strait loses its war risk rating as piracy eases” başlıklı bir haberde; Lloyd’s Sigorta Şirketi’nin Malacca Boğazı’nda meydana gelen korsanlık eylemlerine karşı mücadelenin kazanılmakta olduğu ve söz konusu boğazın risk bölgesi olmaktan çıkarıldığı, öte yandan Malezya’nın güvenlik harcamalarına katkı sağlamak üzere boğazı kullanan gemilerden ücret alacağının açıklandığı, Haberde devamla, Malezya Dışişleri Bakanı’nın Malacca Boğazı’nı kullanan devletlerin de buradaki güvenlik sorumluluğunu paylaşmalarını sağlayacak bir işbirliği planı üzerinde çalıştığını, ancak böyle bir planın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün onayı alınmaksızın uygulamaya konulamayacağının vurgulandığı, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim Denizcilik Sektör Meclisi Başkanı - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Başkan ve Vekilleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - DTO Meslek Komite Başkanları - Meclis Üyeleri