• Anasayfa
  • |
  • MARMARAY TÜP GEÇIŞ PROJESI HK.

MARMARAY TÜP GEÇIŞ PROJESI HK.

Tarih: 27.08.2004 Konu: MARMARAY Tüp Geçiş Projesi Hk. İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 25.08.2004 Tarih ve 1968 No.lu yazısı Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden alınan 09.08.2004 tarih ve 1845-7398 sayılı yazıda verilen izin kapsamında, Yakındoğu Deniz Acenteliğinin 23.08.2004 tarih ve bila sayılı yazısında belirtilen taleple, Marmaray Projesi kapsamında İstanbul Liman Başkanlığına Rusya Bayraklı BAVENİT gemisinin çalışmasıyla ilgili olarak müracaatta bulunulduğu ve talebin İstanbul Liman Başkanlığınca değerlendirildiği, Buna göre; Marmaray Projesi kapsamında Rusya Bayraklı BAVENİT isimli gemi ile 29.08.2004 – 08.09.2004 tarihleri arasında İstanbul Boğazında Sarayburnu-Kız Kulesi arasında aşağıdaki koordinatlarda zemin etüt çalışmasının yapılacağı; 1- Sarayburnu-Kızkulesi Hattı: 29.08.2004 (tam gün)-Çalışılacak noktalarda kullanılacak araç ve teçhizatın tespiti ve yerleştirilmesi. 2- BH-49 Mevkii ( 41º 01´ 18,548´´N - 028º 59´ 57,330´´E ) : 30.08.2004 – Saat 00.00 ile 12.00 arası. 3- BH-50 Mevkii ( 41º 01´ 22,151´´N - 029º 00´ 09,174´´E ) : 31.08.2004 – Saat 12.00 ile 01.09.2004 – saat 24.00 arası. 4- BH-49a Mevkii ( 41º 01´ 07,101´´N - 028º 59´ 20,494´´E ) : 02.09.2004 – Saat 00.00 ile 12.00 arası. 5- BH-49b Mevkii ( 41º 01´ 11,655´´N - 028º 59´ 34,680´´E ) : 02.09.2004 – Saat 12.00 ile 24.00 arası. 6- BH-49c Mevkii ( 41º 01´ 13,411´´N - 028º 59´ 41,424´´E ) : 03.09.2004 – Saat 00.00 ile 12.00 arası. 7- BH-49d Mevkii ( 41º 01´ 15,877´´N - 028º 59´ 48,557´´E ) : 03.09.2004 – Saat 12.00 ile 24.00 arası. 8- Sarayburnu-Kız Kulesi Hattı: 04.09.2004 (tam gün)-Çalışılan noktalarda kullanılan araç ve gerecin toplanması. Çalışmalar süresince deniz trafiğinin düzenlenmesi ve planlanmasının İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce yapılacağı ve VHF Kanal 16,11,12,13 ve 14’den gemilere duyurulacağı, bildirilmektedir. Bölgede seyir yapan tüm gemi ve deniz vasıtaları kaptanlarının; can, mal, çevre ve seyir güvenliği açısından çalışma yapacak sahalarda dikkatli seyir yapmaları, yapılan uyarı ve ikazları dikkate almaları hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU DTO Konsey Başkanı - Sn. Eşref CERRAHOĞLU Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları