• Anasayfa
  • |
  • MARPOL Değişiklikleri Hk.

MARPOL Değişiklikleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) resmi web sitesinde 04.04.2022 tarihinde yayımlanan duyuruda;

Hava kirliliği ve enerji verimliliği kurallarının uygulanmasının desteklenmesi çerçevesinde MARPOL 73/78 Sözleşmesi’ne yönelik değişikliklerin yürürlüğe girdiği, bahse konu değişiklikler ile özellikle yakıt numunesi alan ve test edenler başta olmak üzere, liman devleti kontrolü ve diğer çevre idarelerinin desteklemesinin, böylece IMO 2020 kuralının yürütülmesinde küresel düzeyde bir uygulama alanı geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.

MARPOL Ek-VI kapsamındaki değişikliklere ilişkin bilgilerin yer aldığı duyuru ve Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

284_1685_1685_284.pdf