• Anasayfa
  • |
  • MEDIKAL SERT.DÜZENLENMESINE İLIŞKIN UYG. USULÜ

MEDIKAL SERT.DÜZENLENMESINE İLIŞKIN UYG. USULÜ

Tüm Üyelerimiz; İlgi: 26 Şubat 2004 tarih ve B.10.1.HSS.0.12.00.01-50-695 sayılı T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı Ekte yer alan ilgi yazıda, Limanlarımıza gelen gemilerde WHO ve IMO Sözleşmelerinde belirtilen IMGS (International Medical Guide For Ships), MFAG (Medical First Aid Guide) uyarınca uyulması gereken şartlar ile bulundurulması gereken ilaç ve tıbbi malzemenin denetlenerek, bu şartlara uygun olan gemilere düzenlenen uluslararası geçerliliği olan Medikal Sertifikalara ilişkin uygulama usül ve esasları bildirilmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: 4 Sayfa