• Anasayfa
  • |
  • MENŞE AÇISINDAN İZLENEBILIRLIĞINE DAIR REHBER

MENŞE AÇISINDAN İZLENEBILIRLIĞINE DAIR REHBER

Konu:Menşe Açısından İzlenebilirliğine Dair Rehber Sayın Üyelerimiz, İLGİ: T.O.B.B’den gelen 33603 sayılı, 06.09.2004 tarihli yazı. İlgi yazıda, Gümrük Müsteşarlığından alınan bir yazıda, AB Komisyonunun 27 Eylül – 1 Ekim 2004 tarihleri arasında ülkemize gerçekleştireceği ziyaretin firmaları da kapsaması sebebi ile, kayıt ve işlemlerin menşe yönünden izlenebilirliğini sağlayabilmeleri konusunda firmalara yol göstermek ve AB üyesi ülkelere tercihli ticaret kapsamında ihraç edilen tarım ürünlerinin menşeinin tespitinin ne şekilde sağlanabileceği konusunda yol gösterici genel çerçeveyi belirleyici olmak üzere, Gümrük Müsteşarlığı’nın AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce “Menşe Açısından İzlenebilirliğine Dair Rehber” hazırlandığı belirtilmiştir. Anılan Müsteşarlık tarafından hazırlanan bu Rehberin bir örneği ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK: - Menşe Açısından İzlenebilirliğine Dair Rehber DAĞITIM: - Tüm Üyelerimiz (WEB)