METEOROLOJİK İHBAR HK.

METEOROLOJİK İHBAR HK. İLGİ : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 09.09.2004 tarih ve 2065 sayılı yazıları. T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın ilgi yazısı ekinde gönderilen , İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi ‘nden (İl Kriz Merkezi) meteorolojik ihbarla ilgili olarak alınan yazı ilişikte sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : 3 Sayfa DAĞITIM : Gereği : Bilgi : Tüm Üyelere (WEB) Yönetim Kurulu Bşk.ve Üyeleri N.T./İ.A./H.E