Mevzuat Duyurusu Hk.

Sayın Üyemiz,

 

                “Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  ve  “Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”ler              17.08.2019 tarih ve 30861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, yazımız Ek’inde     e-posta ile gönderilmiş olan söz konusu Yönetmeliklere Odamız Web sayfasının “Mevzuat Duyuruları” bölümünden de ulaşılabilir.     

 

              Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2. Maddesinde, Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 “(1) Türk boğazlarını transit geçeceğini beyan ederek transit gemi sağlık resmi ödeyen gemi; Türk boğazlarında bir limana gelirse veya yabancı bir limana gitmeksizin Türk boğazları dışında bir Türk limanına veya zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere İstanbul veya Çanakkale liman sahası içinde demirleyip yüz altmış sekiz saatten fazla süre kalır, yük ve yolcu indirip bindirirse, transit niteliği bozulur. Transit niteliği bozulan bu geminin, ödediği transit gemi sağlık resmi, serbest gemi sağlık resmine tamamlanır.”

 

               Bilgilerinizi arz ve rica ederim.         

Saygılarımla

 

                                                                                                                        

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

 

      EK: Yönetmelikler (3 Sayfa)

             (Odamız Web Sayfası ve e-posta ile)

547_2993_547.pdf