• Anasayfa
  • |
  • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 234)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:395)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 234)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:395)

SAYIN ÜYEMİZ,

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 234)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 395)" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05 Aralık 2019 tarih ve 30969 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ Değişikliği'nde Deniz Turizmi ve Deniz Kaynaklarını ilgilendiren hususlardan özetle, 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)'nin "II. GENEL ESASLAR" başlıklı kısmının "8. İhale usulü" başlıklı bölümünün;

- İkinci fıkrasının (d) bendi;

"d) Kıyı yatırımlarında en az yüzelli milyon ABD Doları karşılığı TL tutarında yatırım yapmayı ve yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az ikiyüzelli kişiye on yıl süreyle istihdam sağlamayı taahhüt eden yatırımcıya," yürürlükten kaldırılmıştır.

- Aynı fıkraya ;

"ı) Çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin en uygun şekilde korunması, kullanılması, izlenilmesi, proje geliştirilmesi, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile faaliyet gösteren Türkiye Çevre Koruma Vakfına (TÜÇEV) veya bu Vakfın kuruluşlarına," bendi eklenmiştir.

Söz konusu tebliğin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla                         

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                      

837_6852_milli_emlak_genel_tebli_i_nde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_tebli_.pdf