• Anasayfa
  • |
  • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:313) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:313) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

            Sayın Üyemiz,

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:313) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:391)”  21.08.2019 tarih ve 30865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

            Bahse konu Tebliğ değişikliğinde Deniz Turizmi Sektörümüzü ilgilendiren hususa ilişkin olarak; Söz konusu Tebliğin “XI. SATIŞ USULLERİ” bölümünün “B) DOĞRUDAN SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “1) Rayiç Bedel Üzerinden Doğrudan Satış” başlıklı kısmının “b) Üzerlerinde Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilen Taşınmazların Hak Lehtarlarına Satışı” başlıklı alt kısmına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(9) Turizm yatırımı yapılmak üzere irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların 4706 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında satışının talep edilmesi halinde satış işlemi, 4/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.”

             Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:313) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:391)” in tamamı Odamız Web Sayfasında Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca mail ekinde gönderilmektedir.

             Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,         

İsmet SALİHOĞLU   

Genel Sekreter      

555_3026_0132_001.pdf