• Anasayfa
  • |
  • Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.

Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 14.05.2020 tarihli Ek'te sunulan yazıda, Mısır İthalat ve İhracat Kontrolleri Genel Organizasyonu'nun (GOEIC) internet sitesinde bulunan Mısır Üretici Kayıt Sistemi'nde (ÜKS) üyelikleri askıya alınan firmaların listesinin yayımlandığı ve söz konusu listede Ek'te yer alan Türk firmalarının da bulunduğu belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliği ile GOEIC yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmede, ÜKS'nin 31.05.2020 tarihine kadar açık olacağının ve bahse konu listede yer alan firmaların

dosyalarında tespit edilen eksikliklerini 31.05.2020 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğinin; aksi halde anılan firma başvurularının işlemden kaldırılacağının ve yeni bir başvuru yapılmasının gerekeceğinin açıklandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Ticaret Bakanlığı'na ve Kahire Ticaret Müşavirliği'ne başvuru yaptıktan sonra başvuruları farklı sebeplerden dolayı sonuçlanmamış olduğu anlaşılan firmaların son durumlarını gösteren listenin Ek'te yer aldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Türkçe listede yer alan Odamız üyesi firmaların 31.05.2020 tarihine kadar ÜKS üzerindeki eksikliklerini tamamlayarak GOEIC'e güncel bilgilerini iletmeleri ve İngilizce listede yer alan Odamız üyesi firmalara başvuru durumları hakkında bilgilendirme yapılarak eksik belgelerinin, iletilme tarihlerini de içerir şekilde güncellenmesi gerektiğinin bildirildiğini bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                           

İsmet SALİHOĞLU                      

Genel Sekreter                         

619_1489_m_s_r_retici_kay_t_sistemi_hk.pdf