Mozambik Projeleri Hk.

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 25.04.2019 tarihli ve 4489 sayılı yazısı ve eki.

            Sayın Üyemiz,

İlgi yazı ile, Mozambik Hükümeti tarafından öncelikli yatırım alanları olarak belirlenen enerji, tarım, turizm ve altyapı alanlarında öngörülen projeleri içeren listenin, Büyükelçilik kanalıyla Yatırım ve İhracatı Teşvik Ajansı’ndan (APIEX) alındığı belirtilmekte olup, bahse konu listenin ekte yer aldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

                                                                                                           Saygılarımla,

 

 

 

                                                                                                                      İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                      Genel Sekreter  

 

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı ve eki.

325_1881_mozambik-projeleri.pdf