• Anasayfa
  • |
  • Muğla Bodrum Torba ve Çevresi ile Muğla Bodrum Kızılağaç İçmeler Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve Edilmesi Hakkında Karar

Muğla Bodrum Torba ve Çevresi ile Muğla Bodrum Kızılağaç İçmeler Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve Edilmesi Hakkında Karar

             Sayın Üyemiz,

             Cumhurbaşkanlığı tarafından “Muğla Bodrum Torba ve Çevresi ile Muğla Bodrum Kızılağaç İçmeler Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:1671)” 22 Ekim 2019 tarih ve 30926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

            Bahse konu Kararda;

            - Ekli (1) sayılı krokide sınırları gösterilen alanın Muğla Bodrum Torba ve Çevresi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak tespit ve ilan edildiği,

            - Ekli (11) sayılı krokide sınırları gösterilen alanın Muğla Bodrum Kızılağaç İçmeler Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak tespit ve ilan edildiği,

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

            Söz konusu karar ve ilgili krokiler Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup ayrıca mail ekinde gönderilmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

723_3721_mu_la_bodrum_torba_k_z_la_a_turizm_gelisim_b_lgesi_ilan_na_ili_kin_ilgili_karar.pdf