• Anasayfa
  • |
  • Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, Tekne İmal ve Bakım Yeri İmar Planı

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, Tekne İmal ve Bakım Yeri İmar Planı

Sayın Üyemiz,

Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün resmî internet sayfasında (https://mugla.csb.gov.tr/duyurular) 15 Mart 2024 tarihinde yayınlanan duyuruda;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, Tekne İmal ve Bakım Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylanmış olduğu, Onaylı NİP 481047548 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP 481047544 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporlarının 15.03.2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmış olduğu belirtilmektedir.

Söz Konusu İlan, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular ve Turizm bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                     

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

215_756_mu_la_ili_bodrum_il_esi_kumbah_e_mahallesi_i_meler_mevkii_tekne_imal_ve_bak_m_yeri_imar_plan_.pdf