• Anasayfa
  • |
  • Muğla İli, Bodrum İlçesinde Bulunan Küdür Yarımadası' nın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar

Muğla İli, Bodrum İlçesinde Bulunan Küdür Yarımadası' nın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar

12.02.2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete' de  Cumhurbaşkanı Kararı "Muğla İli, Bodrum İlçesinde Bulunan Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2096)" yayımlanmıştır.

Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararının tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                              

İsmet SALİHOĞLU                         

Genel Sekreter                             

162_521_mu_la_ili_bodrum_il_esinde_bulunan_k_d_r_yar_madas_n_n_kesin_korunacak_hassas_alan_olarak_tescil_ve_ilan_edilmesi_hakk_nda_ka.pdf