• Anasayfa
  • |
  • Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ Hk.

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ Hk.

"Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 31201 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Tebliğ değişikliğinde;

- 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ" (Dış Ticaret: 2011/1)'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası;

" Bu Tebliğ kapsamındaki hayvan ve bitki türlerinin ithalatında, ihracatında ve yeniden ihracatında;

- Ek I-A, Ek II-A ve Ek III-A sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden,

- Ek I-B, Ek II-B ve Ek III-B sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünden CITES Belgesi alınır." şeklinde değiştirilmiş,

- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi;

"Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür." şeklinde değiştirilmiştir.

Bahse konu Tebliğ ve ekinde yer alan değişiklik içeren listeler Ek I-A, Ek I-B, Ek II-A, Ek II-B, Ek III-A ve Ek III-B Ek'te sunulmakta olup, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Bölümlerinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

876_2095_nesli_tehlike_alt_nda_olan_yabani_hayvan_ve_bitki_t_rlerinin_d_ticaretine_ili_kin_tebli_hk.pdf