• Anasayfa
  • |
  • On İkinci Kalkınma Planının (2024-2028) Onaylandığına İlişkin Karar

On İkinci Kalkınma Planının (2024-2028) Onaylandığına İlişkin Karar

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)'nın, 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 31.10.2023 tarihli 15'inci Birleşiminde onaylandığı, 01 Kasım 2023 Tarihli ve 32356 Sayılı Resmî Gazete'de (1. Mükerrer) olarak yayımlanmıştır.

Konu Karar ve ekine Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr Genel/Teknik ve Mevzuat bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

745_2626_2626_745_on_ikinci_kalk_nma_plan_n_n_2024_2028_onayland_na_ili_kin_karar.pdf 745_2626_on_ikinci_kalk_nma_plan_2024_2028_.pdf