• Anasayfa
  • |
  • Orta Vadeli Program (2020-2022)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1618) Hk.

Orta Vadeli Program (2020-2022)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1618) Hk.

Sayın Üyemiz,

            04 Ekim 2019 tarihli ve 30908 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “Orta Vadeli Program (2020-2022)” ın onaylanmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesi gereğince karar verildiği (Karar Sayısı: 1618) belirtilmekte olup, bahse konu Orta Vadeli Program (2020-2022) Odamız web sayfası                                                              ( www.denizticaretodasi.org.tr ) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde de yayınlanmaktadır.

            Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                                 

 

İsmet SALİHOĞLU                           

Genel Sekreter                              

684_3556_0551_001.pdf 684_3556_20191004m1_1.pdf