• Anasayfa
  • |
  • OTOMATIK TANIMLAMA SISTEMI (AIS)

OTOMATIK TANIMLAMA SISTEMI (AIS)

İLGİ: a) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 15.06.2005 tarih ve 4412 sayılı yazısı. b) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 16.01.2006 tarih ve 201 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi (a) yazı ile, uluslararası sefer yapmayan 500 GT veya üzeri yük gemilerinin 31 Aralık 2005 tarihine kadar, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından SOLAS Bölüm-5, Kural-19 Madde 2.4.1 gereği AIS cihazı ile donatılmaktan muaf tutulduğu bildirilmişti. Bu defa İlgi (b) yazıda, söz konusu yük gemilerine, ilgi (a) yazı ile tanınan AIS Cihazı muafiyet süresinin 31 Aralık 2006 tarihine kadar geçerli olmak üzere uzatıldığı bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - DTO Şubeleri - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları