• Anasayfa
  • |
  • OTOMATIK TANIMLAMA SISTEMI (AIS)

OTOMATIK TANIMLAMA SISTEMI (AIS)

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; SOLAS Bölüm-5, Kural-19 gereği, 1 Temmuz 2002 tarihinde veya daha sonra inşa edilen ve uluslararası sefer yapmayan 500 GT veya üzeri yük gemileri ile tonajlarına bakılmaksızın bütün yolcu gemilerinin AIS cihazı ile donatılması zorunlu olup, 1 Temmuz 2002 tarihinden önce inşa edilmiş olup, uluslararası sefer yapmayan gemiler için ise son donatılma tarihinin 1 Temmuz 2008 olduğu, Daha önce Odamızca da sirküle edilen 16.01.2006 tarih ve 201 sayılı yazıları ile, 1 Temmuz 2002 tarihinde veya daha sonra inşa edilen ve uluslararası sefer yapmayan 500 GT veya üzeri yük gemileri ile tonajlarına bakılmaksızın bütün yolcu gemilerinin, 31 Aralık 2006 tarihine kadar Denizcilik Müsteşarlığı tarafından SOLAS Bölüm-5, Kural 19 Madde 2.4.1’den muaf tutuldukları, yine Odamızca sirküle edilen 17.01.2006 tarih ve 239 sayılı yazılarında ise, uluslararası sefer yapmayan ve SOLAS’a tabi olmayan, standartları sonradan belirlenecek olan Türk Bayraklı gemiler ve deniz araçlarından 01.01.2007 tarihinden itibaren Klas-A tipi AIS transponderleri yerine Klas-B tipi AIS transponderlerini kullanmalarının isteneceğinin belirtildiği, Bu meyanda, Klas-B tipi AIS transponderi üretim çalışmalarının uluslararası alanda başlatıldığı, Klas-B tipi AIS transponderlerinin standartlarının belirlenmesi çalışmalarının ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından kurulacak olan AIS Baz İstasyonlarının kurulumunun 2007 yılı içerisinde tamamlanacağının tahmin edildiği, Bu itibarla, 1 Temmuz 2002 tarihinde veya daha sonra inşa edilen ve uluslararası sefer yapmayan 500 GT veya üzeri yük gemileri ile tonajlarına bakılmaksızın bütün yolcu gemilerinin AIS Cihazı ile donatılması, aynı zamanda uluslararası sefer yapmayan ve SOLAS’a tabi olmayan Türk Bayraklı gemileri ve deniz araçlarının Klas-B transponderleri ile donatılması süresinin 31 Aralık 2007 tarihine kadar uzatıldığı, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : Gereği Bilgi - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - TDİ TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - İDO - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - TCDD TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma - Meclis Başkan ve Vekilleri İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Gemi Armatörleri Motorlu - Başkan Danışmanları Taşıyıcılar Kooperatifi - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Mersin DTO ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - DTO Şubeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - TURYOL - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği