• Anasayfa
  • |
  • OTOMATIK TANIMLAMA SISTEMI (AIS) KLAS-B CS CIHAZININ GEMILERE DONATILMASINA VE ÖZELLIKLERINE DAIR TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA İLIŞKIN TEBLIĞ HK.

OTOMATIK TANIMLAMA SISTEMI (AIS) KLAS-B CS CIHAZININ GEMILERE DONATILMASINA VE ÖZELLIKLERINE DAIR TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA İLIŞKIN TEBLIĞ HK.

Denizcilik Müsteşarlığı’nca Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemiler Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ, 06.02.2008 tarih ve 26779 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olup bahse konu tebliğ aşağıda yer almaktadır; “MADDE 1 – 11/9/2007 tarihli ve 26640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 6 – (1) Aşağıdaki gemiler 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren AIS Klas-B CS cihazı ile donatılacaktır. a) SOLAS kapsamına giren, uluslararası sefer yapmayan 500 GT veya üzeri tüm yük gemileri, b) İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizinde; 1) Düzenli sefer yapan 12 ve üzeri yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri (SOLAS kapsamına giren ve uluslararası sefer yapmayan tüm yolcu gemileri dahil), 2) Askeri gemiler hariç, arama kurtarma faaliyeti yürüten gemiler, 3) Kılavuz, römorkör, acente gemileri ve tam boyu 10 metre ve üzeri ticari yatlar ile diğer tüm ticari gemiler, 4) Tehlikeli yük taşıyan gemiler. (2) Aşağıdaki gemiler 1 Temmuz 2008 tarihinden sonraki ilk belgelendirilmelerinde AIS Klas-B CS cihazı ile donatılmış olacaklardır. a) Özel tekneler ve ardışık liman seferi yapan balıkçı gemileri hariç, boyu ve cinsine bakılmaksızın Denize Elverişlik Belgesine göre liman sefer bölgesini aşacak şekilde belgelendirilmiş tüm gemiler, b) Askeri gemiler hariç arama kurtarma faaliyeti yürüten gemiler, c) Kılavuz, römorkör, acente gemileri ve tam boyu 10 metre ve üzeri ticari yatlar ile diğer tüm ticari gemiler, ç) Tehlikeli yük taşıyan tüm gemiler, (3) Aşağıdaki gemiler 1 Temmuz 2009 tarihinden sonraki ilk belgelendirilmelerinde AIS Klas-B CS cihazı ile donatılmış olacaklardır. a) Liman seferi ve/veya ardışık liman seferi yapan tam boyu 15 metre ve üzeri tüm balıkçı gemileri, b) Liman seferi yapan tam boyu 10 metre ve üzeri ticari yatlar, c) Tam boyu 10 metre ve üzeri olan ve yat işletme belgesi alarak faaliyette bulunan yabancı bayraklı yatlar, ç) Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalında çalışan gemiler ile denizde çalışan açık güverteli sandal tipi yolcu motorları hariç olmak üzere, liman seferi yapan ve 12’den fazla yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri." MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” Bilgilerinize arz ve rica olunur. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. -Meslek Komite Başkanları -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi -TURYOL -AVRASYA -GEMTAÇ -İMEAK DTO Şubeleri -TÜRKLİM - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği