• Anasayfa
  • |
  • ÖTV’SI İNDIRILMIŞ YAKIT KULLANIMI HK.

ÖTV’SI İNDIRILMIŞ YAKIT KULLANIMI HK.

Tarih: 08.06.2004 Konu: ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Kullanımı Hk. İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 01.06.2004 tarih ve 1505 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Karar gereğince, Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarının sıfıra indirilmiş olup, uygulamanın 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe girdiği, 16.07.2003 tarih ve 25170 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2003/5868 Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Karar ve 31.12.2003 tarih ve 25333 Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan Maliye Bakanlığı’nın 6 Seri Numaralı ÖTV Genel Tebliği gereğince gemilerin alabilecekleri yakıt miktarlarının gemilerin teknik özelliklerine göre belirlenmesi görevinin Denizcilik Müsteşarlığı’na verilmiş olduğu, Müsteşarlıkça, genel meteorolojik koşullar, gemi cinsleri, gemilerin ortalama seyir süreleri ve limanda kalma süreleri gibi kriterler göz önüne alınarak, uygulama kapsamında olan gemilerin yapmış oldukları faaliyetlerde kullanabilecekleri yakıt miktarlarının azami sınırlarının, Deniz Ticaret Odası Meslek Komiteleri temsilcileri ile yapılan toplantılarda belirlendiği, Odamızca, söz konusu yakıt miktarlarının bazı gemi donatanlarının ihtiyaçlarına cevap vermediği ve kapasite artırımı konusuna açıklık getirilmesinin istendiği 15.01.2004 tarih ve 176 sayılı yazımıza cevaben ise; Uygulama kapsamında yer alan gemilere tespit edilen yakıt miktarlarının sektörel ortalamalardan hareketle belirlenmiş olup, kullanıcıların tespit edilen yakıt miktarlarını kullanarak faaliyetlerini yürütmesi gerektiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında) - Meclis Başkan ve Vekilleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - DTO Şubeleri - Başkan Danışmanları - ÖTV’siz Yakıt Dağıtım Kuruluşları - Meslek Komiteleri Başkanları - Meclis Üyeleri