• Anasayfa
  • |
  • ÖTV’SI İNDIRILMIŞ YAKIT UYGULAMASI

ÖTV’SI İNDIRILMIŞ YAKIT UYGULAMASI

TARİH:10.05.2004 SAYI: KONU:ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Uygulaması Hk. Sayın Üyemiz, Genel su ürünleri avlanma yasağının başlamış olduğu, 01 Mayıs -31 Ağustos tarihleri arasında balıkçı gemilerine ÖTV’si indirilmiş yakıt teslimatı yapılmaması ve tüm balıkçı gemileri tarafından ÖTV’si indirilmiş yakıt kullanılmaması gerektiği, bir sureti Ek ’te yer alan Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 07.05.2004 Tarih ve 1231 Sayılı Yazılarında bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek-1: Konuya İlişkin Yazı (1 Sayfa) ÇOK İVEDİ T.C. 07.05.2004 BAŞBAKANLIK ANKARA Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü SAYI: B.02.1.DNM.0.11.01.01.150.01/1231 KONU: ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Uygulaması Hk. DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE Fındıklı/İSTANBUL İLGİ: a) 16.07.2003 Tarih ve 25170 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2003/5868 Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Karar. b) 31.12.2003 Tarih ve 25333 Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayınlanan Maliye Bakanlığı’nın 6 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği. Bilindiği üzere, İlgi (a) Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ve Eki Karar gereğince, Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı sıfıra indirilmiş olup, uygulamanın 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgi (a) BKK ve İlgi (b) Tebliğ, gereğince gemilerin alabilecekleri yakıt miktarlarının gemilerin teknik özelliklerine göre belirlenmesi görevi Müsteşarlığımıza verilmiş olup, Müsteşarlığımızca, balıkçı gemileri için avlanma yasağı olan dönemler, meteorolojik koşullar ve ortalama seyir süreleri gibi kriterler belirlenerek, anılan gemilerin yapmış oldukları faaliyetlere kullanabilecekleri yakıt miktarlarının azami sınırlarının belirlenmiştir. Bu kapsamda, söz konusu hesaplamalar yapılırken , avlanma yasağından dolayı, genel avlanma yasağının başlamış olduğu 01 Mayıs-31 Ağustos tarihleri arasında balıkçı gemilerinin özel tüketim vergisi indirilmiş yakıt kullanmayacakları öngörülerek hesaplar yapılmış olup, bu tarihler arasında balıkçı gemilerine ÖTV’si indirilmiş yakıt teslimatı yapılmaması ve tüm balıkçı gemileri tarafından ÖTV’si indirilmiş yakıt kullanılmaması gerekmektedir. Bu itibarla, konuya ilişkin bağlınız bulunan tüm birimlerin, kullanıcıların ve balıkçı kooperatiflerinin uyarılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim. İsmet YILMAZ Müsteşar