• Anasayfa
  • |
  • ÖTV’SI İNDIRILMIŞ YAKIT UYGULAMASI HK.

ÖTV’SI İNDIRILMIŞ YAKIT UYGULAMASI HK.

TARİH: 10.06.2004 KONU: ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Uygulaması Hk. İLGİ: a) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2004 Tarih ve 1538 Sayılı Yazısı. b) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 31.05.2004 Tarih ve 1487 Sayılı Yazısı. c) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 31.05.2004 Tarih ve 1486 Sayılı Yazısı. d) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 07.05.2004 Tarih ve 1231 Sayılı Yazısı. İlgi (a) Yazı ile, 1- İlgi yazılarında, Tarım Bakanlığı’nın “Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 35/1 Sayılı Sirküleri gereğince, 01 Mayıs-31 Ağustos tarihleri arasında genel av yasağı başladığının belirtildiği ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirilmiş yakıt uygulaması kapsamında ve sözkonusu tarihler arasında balıkçı gemilerine ÖTV’si indirilmiş yakıt teslimatı yapılmaması gerektiğinin bildirildiği, 2- Ancak konunun yeniden değerlendirmesinde; genel av yasağı kapsamına girmeyen balıkçı gemileri ile 35/1 Sayılı Sirkülerle istisna getirilen ve Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defteri bulunan balıkçı gemilerine genel av yasağının kapsadığı tarihler arasında da ÖTV’si indirilmiş yakıt verilmesine devam edilmesinin uygun olacağı sonucuna varıldığı, 3- Bu çerçevede: genel av yasağına girmeyen ve Su Ürünleri Avlanma Ruhsatına “Diğer” olarak sınıflandırılan balıkçı gemileri ile , 35/1 Sayılı Sirküler kapsamında istisna uygulanan ve Su Ürünleri Avlanma Ruhsatına sahip balıkçı gemilerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, bir örneği ek’te yer alan şekilde, bir belge düzenlemesi ve bu belge ile birlikte, ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Alım Defteri ve Su Üürnleri Avlanma Ruhsatının beyan edilmesi kaydıyla, ÖTV’si indirilmiş yakıt teslimatı yapılacağı, 3- Konuya ilişkin olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına İlgi (c) yazıları ve dağıtım firmalarına ise İlgi (b) yazılarında gerekli bildirimler yapılmış olduğu, bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. 10.06.2004 ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Uygulaması Hk. -2- Ek-1: İzin Belge Örneği DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - DTO Şubeleri - DTO 7147 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri.